Websites

Er zijn verschillende websites over de ontwikkeling van het kind. De vermelde websites zijn slechts een greep uit het op Internet beschikbare aanbod.

ALGEMEEN

 • Babyinfo: informatie voor (aanstaand) moeders
 • Kinderinfo: voor ouders over kinderen
 • Ouders Online: voor ouders over kinderen
 • Opvoeden: voor ouders en professionals werkzaam in CJG's en voor- en vroegschoolse educatie
 • Opvoedadvies: voor alle vragen over opvoeden en opgroeien
 • www.heitenmem.nl: informatie voor (aanstaande) ouders, in het Fries


ALGEMEEN TAALONTWIKKELING

Informatie over de taalontwikkeling


Informatie over tweetaligheid

 • www.tweetaligopgroeien.org: het opvoeden van tweetalige kinderen 
 • www.meertalig.2link.be: taal en meertaligheid
 • www.sfbo.nl: Het Sintrum Frysktalige Berne-opfang is het informatie-, kennis- en steunpunt op het gebied van meertaligheid en taalstimulering in de voorschoolse periode. Het SFBO begeleidt peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Friesland bij de ontwikkeling en invoering van een op de meertalige ontwikkeling gericht taalbeleid. Daarnaast geven we voorlichting aan ouders over de meertalige ontwikkeling van jonge kinderen.


Informatie over selectief mutisme

Selectief mutisme is een zeldzame angststoornis. Kinderen met selectief mutisme spreken niet in sociale situaties waar dit wel van hen verwacht mag worden, terwijl ze wel kunnen praten tegen mensen uit hun naaste omgeving waar ze vertrouwd mee zijn.


Overige informatie


BOEKEN

Algemeen


Informatie over kinderboeken


Overige informatie


TIJDSCHRIFTEN

Informatie voor peuters en kleuters  


Informatie voor basisschoolkinderen

 

  LUISTERBOEKEN

  Algemeen 


  EDUCATIE

  Algemeen 


  Diverse informatie(bronnen) voor kinderen 

  • Jeugbieb: informatieve websites voor kinderen


  Diverse informatie(bronnen) voor professionals 


  Leesbevorderingsprogramma’s voor baby’s en peuters