Partners

Aan de Europese dag van de Logopedie hebben de volgende organisaties een bijdrage geleverd.


Expertisecentrum NederlandsPearson (voorheen Harcourt)Sardes

Vakgroep logopedie GGD-Nederland


Actiz


NVLF