Kind en Taal

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling. En dat in maar vijf jaar. Het begint met de non-verbale communicatie, een boodschap overbrengen door middel van klanken, bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren. Non-verbale communicatie ontwikkelt zich tot verbale communicatie of gesproken taal. Taal is de meest complexe vaardigheid die mensen bezitten!

Onderwerpen

Hoe leert uw kind praten

Taalontwikkeling


Taal en lezen 

  • Het belang van leren lezen
  • Wanneer beginnen?
  • Kennis maken met geschreven taal


Stimuleren