Advies en Hulp

Met de test op deze site (TESTEN) kunt u al een goed beeld krijgen van de spraaktaalontwikkeling van uw kind. Als u toch nog vragen heeft, dan zijn er deskundigen die u kunt raadplegen. Hier leest u welke behandelaars en instanties u kunt benaderen. Als u twijfelt, overleg dit dan eerst met de huisarts.

ONDERWERPEN 

Jeugdgezondheidszorg

 • Algemeen
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Meer informatie

Logopedie

 • Algemeen
 • Preventieve logopedie 
 • Curatieve logopedie
 • Logopedische problemen
 • Meer informatie

Het audiologisch centrum

 • Algemeen
 • Spraak- en taalonderzoek
 • Begeleiding bij spraak- en taalproblemen
 • Meer informatie