Welkom op de website KIND EN TAAL!

Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor adviezen en wat doet een logopedist? De website KIND EN TAAL geeft u antwoorden en informatie. Links staan de menu’s met de onderwerpen.

Kind en Taal ook op Facebook

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws over de taal en spraak of meertaligheid, dat kan via onze Kind en Taal-community op Facebook

Logopedie en taalachterstand

Zo'n 160 duizend kinderen gaan ieder jaar met ernstige taalproblemen naar de logopedist. Renzo (3 jaar) kan nog nauwelijks praten. Hij is doorverwezen naar een speciaal getrainde Hanen-logopedist die de communicatie tussen kind en ouders verbetert. Voor de films van de NVLF, klik hier.

Bent u op zoek naar een logopedist bij u in de buurt, klik hier.

De website is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging van logopedisten.