Disclaimer

 

Het auteursrecht op deze website berust bij de NVLF. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is toegestaan na voorafgaande toestemming door de NVLF. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl.

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de NVLF met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De NVLF is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

NVLF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De redactie heeft bij het samenstellen en schrijven van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Desondanks kan het zijn dat de informatie afwijkt van praktijksituaties. De redactie hoort dit dan graag zodat ze eventueel kan besluiten om de inhoud te corrigeren. Reacties kunnen gemaild worden aan: logopedie@nvlf.nl.