Meer informatie

Twijfelt u of het wel goed gaat met de meertalige ontwikkeling van uw kind, wacht dan niet te lang met het inwinnen van deskundig advies. U kunt hiervoor contact opnemen met de logopedist, die (mogelijk) werkzaam is op de kinderopvang of op de basisschool van uw kind. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig en het advies is gratis. U kunt ook contact opnemen met een vrijgevestigde logopedist bij u in de buurt. Vraag even na of u hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig heeft.
De logopedist kan beoordelen hoe het met de spraak-taalontwikkeling gaat en biedt waar nodig ondersteuning. Dit kan al op jonge leeftijd! Tweejarigen die bij een logopedist komen zijn geen uitzondering. Laat u dan ook niet afwimpelen met opmerkingen als 'het komt wel goed' of 'hij is te jong voor logopedie' als u zelf twijfels of zorgen heeft. Tips en adviezen voor uw specifieke situatie kunnen heel nuttig zijn en preventief zeer goed werken om mogelijke problemen te voorkomen. Door er vroeg bij te zijn is logopedische behandeling van het kind veelal niet nodig.
Voor aanvullende informatie over meertaligheid kunt u diverse websites en boeken raadplegen.


WEBSITES

Nederlandstalig

www.ouders.nl/o_taal.htm

www.meertalig.2link.be

www.tweetaligopgroeien.org

www.afuk.nl

www.taalsintrum.nl/trijetalige-skoalle.html?task=view

Engelstalig

www.nethelp.no/cindy/biling-fam.html (bilingual family web page)

www.kidsbilingualnetwork.org

BOEKEN

  • Hoe kinderen meertalig opgroeien van E. Burckhardt Montanari (2004) Uitgeverij PlanPlan, ISBN 90 76092 07 9.
  • Het succes van tweetalig opvoeden van Elisabeth v.d. Linden & Folkert Kuiken (2012) Uitgeverij Acco, ISBN (13)9789033488153.
  • Meertalige Ontwikkeling, Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking.Uitgeverij Acco, Leuven

COLOFON

Deze tekst is samengesteld door de NVLF-commissie multiculturele samenleving in het kader van de Europese Dag van de Logopedie, Meertaligheid (6 maart 2007) en is herzien op 6 maart 2013.De informatie berust op kennis en inzichten uit veel voorkomende praktijksituaties van logopedisten. Vragen van ouders over meertaligheid zijn gebruikt bij het tot stand brengen van deze informatie. De antwoorden zijn verzorgd door de redactie van www.kindentaal.nl.