De culturele achtergrond van thuis heeft invloed op het verloop van de taalontwikkeling van het kind, in welke taal dan ook. Of er binnen het gezin veel of juist weinig gesproken wordt maakt uit voor het aanleren van de taal. Voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het jonge kind veel goede en gevarieerde taal in zijn directe omgeving krijgt aangeboden. Dus goed gevormde zinnen en woorden die duidelijk worden uitgesproken.
Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels nog onvoldoende in de moedertaal en kan deze daarom in de tweede taal niet goed toepassen.

ONDERWERPEN

Ontwikkeling thuis

 • Taalontwikkeling en de cultuur thuis
 • Hoe leert een kind meer talen

Tweetalig opvoeden

 • Eén-persoon/situatie-één-taalstrategie
 • Overheersende taal en voorkeurstaal

Drietalig opvoeden

 • Drietalig opvoeden
 • Drie talen in de praktijk

Tips en adviezen

 • Stimuleren van de taalontwikkeling
 • Stimuleren van de meertalige ontwikkeling

Meer informatie

 • Websites
 • Boeken
 • Colofon